SOLIDARITAT I MEDI AMBIENT

TERCER MÓN

Mentre vostè descansa en la Taverna dels Noguers, està col·laborant amb associacions que tenen com objectiu contribuir en la mesura de les seves possibilitats a lluitar contra les diferències existents actualment entre Etiòpia i la nostra realitat d’una forma activa. Duen a cap diferents accions i iniciatives que poden resumir-se en les següents: Donar suport econòmicament a la nostra contrapart etíop a la consecució dels projectes d’intervenció en els quals Destinació Etiòpia coopera. Ajudar mitjançant petites iniciatives directes pròpies. Contribuir a aconseguir o millorar l’accés a la salut i l’educació. Sensibilitzar a la nostra societat respecte a la situació de precarietat i necessitat que viuen la gran majoria de la població a Etiòpia. http://www.destinoetiopia.org i http://www.ipi-ecai.org/

MEDI AMBIENT

Sabem que també els agrada la naturalesa i per això hem intentat respectar al màxim tot l’entorn. Paisatge, arbres i vegetació es barregen amb els edificis i aquests queden plenament integrats. Creiem fermament en les energies renovables. És per això que podrà gaudir d’aigua escalfada mitjançant l’energia solar. A més, si desitja cuinar, els facilitem el reciclatge de les deixalles. Nosaltres ens encarregarem de dipositar cada cosa en el seu lloc.